LUK Technical Diving

Wreck Diver

Fascinantni svijet brodskih olupina

Ronjenje na olupinama može biti jedan od najuzbudljivijih aspekata sportsko-rekreativnog ronjenja, no potrebno se upoznati sa tehnikama ronjenja u olupinama, i uložiti dodatni napor kako bi se povećala sigurnosti i eliminirao rizik.

Ovaj tečaj govori o opremi i tehnikama koje se koriste tijekom ronjenja na olupine.

Tečaj se može podučavati kao tečaj bez penetracije odnosno ulaska u olupinu, za sto su potrebna dva urona, ili kao tečaj ograničene penetracije, za koji su potrebna tri urona. Ograničeno prodiranje u olupinu definirano je kao plivanje kroz olupinu u dužini u kojoj se vidi ambijentalno svjetlo sa ulazne točke.

Za koga je namijenjen ovaj tečaj:

  • Open water ronioci

Informacije o tečaju:

  • Trajanje: 2-3 urona